2014-03-25 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION DE PROGRESO HUMANO Y SEGURIDAD CIUDADANA

Data:
25-03-2014
Hora:
09:00
Òrgan:
S3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 25 de febrer de 2014.
0001 - SERVICI DE JOVENTUT
0002 - Proposa aprovar el Pla Jove de la ciutat de València 2014 - 2018.
Expediente: E 01902 2012 000122 00 - Aprovat
0002 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ
0003 - Aprovació inicial de la modificació del Reglament dels Centres de Activitats per a Persones Majors del Ajuntament de València.
Expediente: E 02201 2013 006572 00 - Aprovat
0003 - MOCIONS
0004 - "La que presenta la Sra. Pilar Calabuig Pampló, del Grup Municipal Socialista, relativa a ""Actualització mitjans materials de la policia local"".
Expediente: E 05632 2014 000006 00 - Aprovada proposta alternativa
0004 - PREGUNTES
0005 - "Les que presenta la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grupo Municipal Compromís, relatives a ""Avaluació del projecte de creació d'una xarxa de reutilització de bicicletes"".
Expediente: O 05632 2014 000008 00 - Quedar assabentat