2014-03-24 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION DE CULTURA Y EDUCACION

Data:
24-03-2014
Hora:
13:00
Òrgan:
C3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - SECRETARIA Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de data 24 de febrer de 2014.
Aprovat
0002 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL Proposa acceptar la donació de fons oferida al Museu de Ciències Naturals de València consistent en una col·lecció de gravats, per al seu ús educatiu, científic i museològic.
Expediente: E 02001 2014 000030 00 - Aprovat
0003 - MOCIONS Que presenta el Sr. Fèlix Estrela Botella, del Grup Municipal Socialista, sobre ampliació del CEIP Rafael Altamira, en el barri la llum.
Expediente: E 05634 2014 000009 00 - Aprovada proposta alternativa
0004 - MOCIONS Que presenta la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grup Municipal Compromís, sobre adhesió de l'Ajuntament de València a la Ruta Estellés.
Expediente: E 05634 2014 000010 00 - Aprovada proposta alternativa
0005 - MOCIONS Que presenta el Sr. Amadeu Sanchis i Labiós, del Grup Municipal EUPV, sobre any Roís de Corella.
Expediente: E 05634 2014 000011 00 - Aprovat
0006 - MOCIONS Que presenta el Sr. Salvador Broseta Perales, del Grup Municipal Socialista, sobre incompliment del conveni entre l'Ajuntament de València i el Palau de les Arts i deute del Palau de les Arts.
Expediente: E 05634 2014 000012 00 - Aprovada proposta alternativa
0007 - PREGUNTES Que presenta la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grup Municipal Compromís, sobre la eliminació línies en valencià en el CEIP Pare Català.
Expediente: O 05634 2014 000005 00 -