2014-02-24 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION DE CULTURA Y EDUCACION

Data:
24-02-2014
Hora:
13:00
Òrgan:
C3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - SECRETARIA Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de data 27 de gener de 2014.
Aprovat
0002 - SECRETARIA Donar compte de l'acord de l'Ajuntament Ple de data 22 de novembre de 2013, sobre el compliment del Reglament sobre l'ús i la normalització del valencià, respecte de la moció suscrita pels Grupo Socialista, Compromís i EUPV, sobre la commemoració del 30 aniversari de la lley d'ús i ensenyament del valencià a la ciutat de València.
Expediente: E 00400 2013 000020 00 - Quedar assabentat
0003 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL Proposa donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local de 14 de febrer de 2014, pel que s'accepta la donació oferida a l'Ajuntament de València, consistent en la paleta d'obra usada en la col·locació de la primera pedra del Mercat Central el 30 de desembre de 1915, per a la seua exhibició en el Museu d'Història de València.
Expediente: E 02001 2014 000047 00 - Quedar assabentat
0004 - MOCIONS Que presenta la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grup Compromís, sobre sol·licitut de concesió d'un carrer a l'arquitecte Just Ramírez.
Expediente: E 05634 2014 000007 00 - Sobre la mesa
0005 - PREGUNTES Que presenta el Sr. Amadeu Sanchis i Labiós, del Grup Municipal EUPV, sobre modificació orgànica de l'adscripció de lloc de treball, 7415, plaça d'especialista, del Servici d'Educació al Servici de Joventut.
Expediente: O 05634 2014 000002 00 -
0006 - PREGUNTES Que presenta el Sr. Fèlix Estrela Botella, del Grup Municipal Socialista, sobre el trasllat del personal docent especialista d'Educació.
Expediente: O 05634 2014 000003 00 -
0007 - PREGUNTES Que presenta la Sra. Mª Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, sobre palmeres afectades pel morrut roig al poliesportiu de Monteolivet, remesa per la Comissió de Medi Ambient i Desarrollo Sostenible.
Expediente: O 05634 2014 000004 00 -
0008 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL Denominar una vIa pública de la Ciutat amb la següent llegenda: AVINGUDA DE FERNANDO ABRIL MARTORELL.
Expediente: E 01905 2013 000153 00 - Aprovat
0009 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL Denominar una vIa pública de la Ciutat amb la següent llegenda: CARRER DE MANUEL AZAÑA.
Expediente: E 01905 2014 000031 00 - Aprovat