2014-01-27 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION URBANISMO, CALIDAD URBANA Y VIVIENDA

Data:
27-01-2014
Hora:
09:30
Òrgan:
U3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 23 de desembre de 2013
Aprovat
0002 - DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA.-
SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar provisionalment el Pla Especial de la Marina Joan Carles I, amb l' Estudi d' Integració Paisatgística.
Expediente: E 03001 2013 000011 00 - Aprovat
0003 - DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA.-
SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar provisionalment la Modificació Puntual del Pla Especial d' Ordenació Zona Sud Port.
Expediente: E 03001 2013 000113 00 - Aprovat
0004 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- Sr. Amadeu Sanchis i Labiós sobre millora espai públic Plaça de tavernes de la Valldigna.
Expediente: E 05631 2014 000002 00 - Quedar assabentat
0005 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- Sra. María Pilar Soriano Rodríguez sobre manteniment i neteja de les instal·lacions del parc per a monopatins del Tram XII del Jardí del Túria.
Expediente: E 05631 2014 000003 00 - Aprovat
0006 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- Sr. Amadeu Sanchis i Labiós sobre declaració de Bé de Rellevància Local del Motor de Sant Miquel.
Expediente: E 05631 2014 000004 00 - Aprovada proposta alternativa
0007 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- Sr. Amadeu Sanchis i Labiós sobre supressió del groc intermitent als semàfors.
Expediente: E 05631 2014 000005 00 - Aprovat
0008 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- Sr. Joan Ribó Canut sobre rehabilitació xalet protegit Aben Al-Abbar.
Expediente: E 05631 2014 000006 00 - Aprovat
0009 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- Sr. Vicent Sarrià i Sra. Isabel Dolz Muñoz sobre reposició servici d'enllumenat en el parc junt amb el Palau de Congressos.
Expediente: E 05631 2014 000007 00 - Quedar assabentat
0010 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- Sr. Vicent Sarrià Morell sobre encarregar a AUMSA la gestió de la Unitat d' Actuació 22 PEPRI del Carmen.
Expediente: E 05631 2014 000008 00 - Aprovada proposta alternativa
0011 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- Sr. Joan Ribó Canut sobre connexió carril bici amb el carrer General Elio.
Expediente: E 05631 2014 000009 00 - Aprovat
0012 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- Sr. Joan Ribó Canut sobre el desenvolupament del Barri de Sociópolis.
Expediente: E 05631 2014 000010 00 - Quedar assabentat
0013 - PREGUNTES.- Sr. Joan Ribó Canut sobre treballs d'estudi de fórmules per adaptar el PEPRI del Cabanyal a l' Ordre CUL/3631/2009.
Expediente: O 05631 2014 000001 00 - Contestada
0014 - PREGUNTES.- Sra. María Pilar Soriano Rodríguez sobre manteniment de les pistes de monopatins del Tram XII del Jardí del Túria.
Expediente: O 05631 2014 000002 00 - Contestada
0015 - PREGUNTES.- Sr. Joan Ribó Canut sobre nòmina treballadors EMT.
Expediente: O 05631 2014 000003 00 - Contestada
0016 - CONTESTACIONS A PREGUNTES.- Del Servici de Circulació, Transports i seues Infraestructures a les Preguntes del Sr. Joan Ribó Canut, sobre lloguer de bicicletes. ( Com. Urb. 18.11.13)
Expediente: O 05631 2013 000017 00 - Contestada