2013-12-23 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Data:
23-12-2013
Hora:
12:00
Òrgan:
M3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 18 de novembre de 2013.
Aprovat
0001 - MOCIONS
0002 - "Que presenta la Sra. Rosa Albert Berlanga, del Grup Municipal Esquerra Unida, relativa a ""Neteja i conservació de l'entorn al barri Tormos"".
Expediente: E 05633 2013 000060 00 - Quedar assabentat
0003 - "Que presenten la Sra. Dª. Isabel Dolz Muñoz i D. Vicent Sarrià Morell, del Grup Municipal Socialista, relativa a ""Dos jardins per al barri de la Fontsanta"".
Expediente: E 05633 2013 000061 00 - Quedar assabentat
0004 - "Que presenten la Sra. Isabel Dolz Muñoz i el Sr. Vicent Sarrià Morell, del Grup Municipal Socialista, relativa a ""Recuperació parcel·la del antic hotel Sidi Saler per al Parc Natural de l'Alburera"".
Expediente: E 05633 2013 000062 00 - Rebutjat
0004 - PREGUNTES
0005 - "Les que presenta la Sra. Mª. Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Focus de rates a Torrefiel"".
Expediente: O 05633 2013 000044 00 - Quedar assabentat
0006 - "Les que presenta la Sra. Mª. Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Campanya de civisme per als amos dels gossos"".
Expediente: O 05633 2013 000045 00 - Quedar assabentat
0007 - "Les que presenta la Sra. Mª. Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Aigües negres en la sèquia del Mestalla, en el braç del camí de Farinós"".
Expediente: O 05633 2013 000046 00 - Quedar assabentat