2013-11-21 - València

Tornar

Comisió de ple:
COM. ADMON.ELECT.,PERSONAL,DESC. Y PARTICIP.CIUD.

Data:
21-11-2013
Hora:
10:30
Òrgan:
P3
Caràcter:
E
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si es el cás, de l'acta de la sessió de 18 de juliol de 2013.
0002 - SERVICI DE PERSONAL Informar en sentit favorable el Capítol I de l'Estat de Gastos del Pressupost i la Plantilla de Personal, per a la seua incorporació al Pressupost de l'exencici de 2014.
Expediente: E 01101 2013 001378 00 - Aprovat
0003 - SERVICI DE PERSONAL Accedir a la sol.licitud d'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor associat a temps parcial.
Expediente: E 01002 2013 000279 00 - Aprovat
0004 - SERVICI DE PERSONAL Desetimar sol.licitud d'autorització de compatibilitat per a activitat privada.
Expediente: E 01002 2013 000410 00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE PERSONAL Accedir a la sol.licitud d'autorització de compatibilitat per a activitat de professor associat a temps parcial.
Expediente: E 01002 2013 000293 00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE PERSONAL Accedir a la sol.licitud d'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor associat a temps parcial.
Expediente: E 01002 2013 000362 00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ Proposa donar compte de l'acord plenari de data 25 d'octubre de 2013.
Expediente: E 02301 2012 000097 00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ Proposa aprovar la modificación de nomenament de candidats i nova denominació d'una de les institucions representades en el Consell Social de la Ciutat.
Expediente: E 02301 2012 000097 00 - Aprovat