2013-11-18 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Data:
18-11-2013
Hora:
12:00
Òrgan:
M3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 21 d'octubre de 2013.
Aprovat
0001 - SERVICI CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA
0002 - Deixar sense efecte l'acord plenari de 29 de desembre de 2005, i en conseqüència, acordar la separació de la Comunitat d'Usuaris d'Abocaments de Quart - Benáger.
Expediente: E 02701 2013 000471 00 - Aprovat
0002 - JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITS
0003 - Dictamen sobre l'expedient de l'autorització de taules i cadires en C. Felipe Valls, nº30 baix (Pedanía Benimàmet - Beniferri), segons l'article 11 de l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal per mitjà de taules, cadires i altres elements auxiliars.
Expediente: E 02305 2013 000699 00 - Aprovat
0003 - SECRETARIA
0004 - "Donar compte de l'informe de data 15 d'abril de 2013, del Servici de Programació, sobre la Moció relativa a ""Neteja d'abocadors incontrolats de runes"".
Expediente: E 05633 2013 000036 00 - Quedar assabentat
0004 - MOCIONS
0005 - "La que presenta la Sra. Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, relativa ""Establiments de punts nets per a la arreplega d'oli utilitzat en els col·legis municipals"".
Expediente: E 05633 2013 000047 00 - Quedar assabentat
0006 - "La que presenta la Sra. Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, relativa a ""Bruticia y abandó zona C. Enginyer Joaquín Benlloch"".
Expediente: E 05633 2013 000048 00 - Quedar assabentat
0007 - "La que presenten la Sra. Isabel Dolz Muñoz i el Sr. Salvador Broseta Perales, del Grup Municipal Socialista, relativa a ""Escalera del Jardí del Parterre"".
Expediente: E 05633 2013 000049 00 - Quedar assabentat
0008 - "La que presenta la Sra. Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relativa a ""Brutícia a l'horta de Benimaclet i aigües fecals al braç del camí de Farinós de la Sèquia de Mestalla"".
Expediente: E 05633 2013 000050 00 - Quedar assabentat
0008 - JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
0009 - Rectificació d'ofici sobre l'expedient de l'autorització de taules i cadires en Travessia Pinedo al Mar, nº74 baix (Pedanía Pinedo), segons l'article 11 de l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal per mitjà de taules, cadires i altres elements auxiliars.
Expediente: E 02303 2012 000894 00 - Aprovat
0010 - Rectificació d'ofici sobre l'expedient de l'autorització de taules i cadires en C. Santíssim Crist de la Salut, nº10 baix (Pedanía El Palmar), segons l'article 11 de l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal per mitjà de taules, cadires y altes elements auxiliars.
Expediente: E 02303 2009 001276 00 - Aprovat