2013-07-22 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Data:
22-07-2013
Hora:
12:00
Òrgan:
M3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 24 de juny de 2013.
Aprovat
0001 - MOCIONS
0002 - "Que presenta la Sra. Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, relativa a ""Poda de tanca en polígon Vara de Quart"".
Expediente: E 05633 2013 000030 00 - Quedar assabentat
0003 - "Que presenta la Sra. Mª Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relativa a ""Informació als contenidors de residus"".
Expediente: E 05633 2013 000031 00 - Quedar assabentat
0003 - PREGUNTES
0004 - "Que presenta la Sra. Mª Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Tala d'arbres al Jardí del Túria"".
Expediente: O 05633 2013 000028 00 - Quedar assabentat
0005 - "Que presenta la Sra. Mª Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Brutícia al jardí del carrer José Andreu (Sant Isidre)"".
Expediente: O 05633 2013 000029 00 - Quedar assabentat
0006 - "Que presenta la Sra. Mª Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Campanya 'CONVIVE' de soroll"".
Expediente: O 05633 2013 000030 00 - Quedar assabentat
0007 - "Que presenta la Sra. Mª Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Delimitació de les zones de terrassa dels bars i restaurants al Carme"".
Expediente: O 05633 2013 000031 00 - Quedar assabentat
0008 - "Que presenta el Sr. Joan Ribó Canut, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Fonts sense funcionar al Jardí del Túria"".
Expediente: O 05633 2013 000032 00 - Quedar assabentat
0008 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS
0009 - Donar compte dels expedients incoats en matèria de construcció i instal·lació de quarts de fem en edificis i activitats corresponents al segon trimestre de l'any 2013.
Quedar assabentat