2013-06-24 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION URBANISMO, CALIDAD URBANA Y VIVIENDA

Data:
24-06-2013
Hora:
09:30
Òrgan:
U3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - SECRETARIA.- Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 27 de maig de 2013
Aprovat
0002 - SERVICI GESTIÓ CENTRE HISTÒRIC.- Proposa emetre dictamen favorable al document PEB-EBIC 08 susceptible d'aprobació municipal provisional, a fi de sol·licitar l'informe previst en l'article 34.3 de la Llei 4/1998, d'11 de juny del Patrimoni Cultural Valencià.
Expediente: E 03502 2012 000021 00 - Quedar assabentat
0003 - "DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA.-
SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa adaptar la fitxa de característiques de l'Actuació Aïllada A4-1B del Text Refós del PRI de l'Àmbit A.4-1 ""Actuació Urbanística Parc Central"" a la Sentència núm. 184, de 20 de febrer de 2013, de la Sala de lo Contenciosa Administratiu del TSJCV.
Expediente: E 03001 2004 000428 00 - Aprovat
0004 - "DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA.-
SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa sotmetre a informació pública la Modificació puntual núm. 2 del Pla Especial ""Nou Hospital Universitari La Fe"".
Expediente: E 03001 2013 000060 00 - Aprovat
0005 - "SERVICI D'ASSESORAMENT URBANÍSTIC.- Proposa aprovar el Conveni de Col·laboració entre l'Excm. Ajuntament de València i la mercantil ""Expo Grup, SA"" per a l'obtenció amb destinació a zona verda pública de l'immoble conegut com a ""Solar de Jesuïtes"".
Expediente: E 03A01 2011 000029 00 - Aprovat
0006 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sra. Soriano Rodríguez, sobre urbanització jardins de Malilla. ( Damunt la Taula Com. Urbanisme 27.04.2013).
Expediente: E 05631 2013 000028 00 - Quedar assabentat
0007 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- -Sr. Ribó Canut, sobre adhesió a la Carta Europea de Seguretat Vial.
Expediente: E 05631 2013 000030 00 - Quedar assabentat
0008 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- -Sra. Soriano Rodríguez, sobre font abandonada al Bulevard Sud.
Expediente: E 05631 2013 000031 00 - Aprovada proposta alternativa
0009 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sarrià Morell, sobre actuació urbanística entorn carrer del Riu Bidasoa.
Expediente: E 05631 2013 000032 00 - Quedar assabentat
0010 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sarrià Morell, sobre proyectes per al solar de l'antic Teatre Princesa i el seu entorn.
Expediente: E 05631 2013 000033 00 - Rebutjat
0011 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sarrià Morell, sobre Pla de Reforma Interior Entrada Sant Pau en Sant Isidre.
Expediente: E 05631 2013 000034 00 - Quedar assabentat
0012 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sarrià Morell, sobre Comissió Técnica per a l'optimizació dels recursos municipals: un exemple en el barri de la Malva-rosa.
Expediente: E 05631 2013 000035 00 - Rebutjat
0013 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sarrià Morell i Sra. Dolz Muñoz, sobre jardí plaça Benimarfull.
Expediente: E 05631 2013 000036 00 - Quedar assabentat
0014 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Calabuig Rull i Sr. Sarrià Morell, sobre pla per a impulsar la recuperació de la muralla àrab.
Expediente: E 05631 2013 000037 00 - Quedar assabentat
0015 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Ribó Canut, sobre protecció encreuaments al carrers de vianants.
Expediente: E 05631 2013 000038 00 - Rebutjat
0016 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Ribó Canut, sobre anell ciclista, carril bici i vies ciclistes.
Expediente: E 05631 2013 000039 00 - Rebutjat
0017 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sanchis i Labiós, sobre remodelació de la Plaça de la Reina.
Expediente: E 05631 2013 000040 00 - Quedar assabentat
0018 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sanchis i Labiós, sobre acondicionamiento de zonas verdes en el barrio de la Malva-rosa.
Expediente: E 05631 2013 000041 00 - Rebutjat
0019 - CONTESTACIONS A PREGUNTES.- De la Delegació de Circulació i Transports e Infraestructures del Transport Públic a les Preguntes del Sr. Ribó Canut, sobre externalització revisions i reparacions autobusos EMT.
Expediente: O 05631 2013 000010 00 - Contestada
0020 - CONTESTACIONS A PREGUNTES.- - De la Delegació de Circulació i Transports e Infraestructures del Transport Públic a les Preguntes del Sr. Sanchis i Labiós, sobre supresió parada EMT Gregori Maians-Regne de Valéncia.
Expediente: O 05631 2013 000011 00 - Contestada