2013-06-04 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION ESPECIAL DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

Data:
04-06-2013
Hora:
10:30
Òrgan:
R3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de 30 d'abril de 2013.
0002 - OFICINA DE SUGGERIMENTS, QUEIXES, RECLAMACIONS I RELACIONS AMB EL DEFENSOR DEL POBLE I EL SÍNDIC DE GREUGES. Aprovació de l'Informe mensual que comprén des del 16 d'abril de 2013 al 15 de maig de 2013 de l'Oficina de Seggeriments, Queixes i Reclamacions i Relacions amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges.