2013-05-27 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Data:
27-05-2013
Hora:
12:00
Òrgan:
M3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 22 d'abril de 2013.
Aprovat
0001 - JUNTA MUNICIPAL RUSSAFA
0002 - Dictamen sobre l'expedient de modificació de l'autorització de taules i cadires en c/ Rio, nº 316 Bajo (Pinedo), segons l'article 11 de l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal per mitjà de taules, cadires i altres elements auxiliars.
Expediente: E 02303 2011 000815 00 - Aprovat
0002 - MOCIONS
0003 - "Que presenten la Sra. Isabel Dolz Muñoz i la Sra. Pilar Calabuig Mompo, del Grup Municipal Socialista, relativa a ""Retirada residus perillosos de la via pública"".
Expediente: E 05633 2013 000014 00 - Quedar assabentat
0004 - "Que presenta la Sra. Rosa Albert Berlanga, del Grup Municipal Esquerra Unida, relativa a ""Alqueria de Serra"".
Expediente: E 05633 2013 000015 00 - Quedar assabentat
0005 - "Que presenta la Sra. Mª Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relativa a ""Falta de papereres en Ciutat Vella"".
Expediente: E 05633 2013 000016 00 - Quedar assabentat
0006 - "Que presenten la Sra. Consol Castillo Plaza, del Grup Municipal Compromís, la Sra. Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista i la Sra. Rosa Albert Berlanga, del Grup Municipal Esquerra Unida, relativa a ""Centre de Salut Pública de València"".
Expediente: E 05633 2013 000017 00 - Rebutjat
0007 - "Que presenta la Sra. Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, relativa a ""Nova plaga de cotxinilla i insectes en arbratge Av. Port"".
Expediente: E 05633 2013 000018 00 - Quedar assabentat
0008 - "Que presenta la Sra. Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, relativa a ""Estancaments i aigües putrefactes en canals Tram XIV del jardí del Túria"".
Expediente: E 05633 2013 000019 00 - Quedar assabentat
0009 - "Que presenta la Sra. Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, relativa a ""Increment plaga de panderoles"".
Expediente: E 05633 2013 000020 00 - Quedar assabentat
0010 - "Que presenta la Sra. Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, relativa a ""Plaga arbratge del carrer Flora"".
Expediente: E 05633 2013 000021 00 - Quedar assabentat
0011 - "Que presenta la Sra. Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, relativa a ""Retirada de les móres de les nostres voreres"".
Expediente: E 05633 2013 000022 00 - Quedar assabentat
0012 - "Que presenta la Sra. Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, relativa a ""Vigilància i prevenció de la plaga de morrut roig en la plaça de l'Ajuntament"".
Expediente: E 05633 2013 000023 00 - Quedar assabentat
0012 - PREGUNTES
0013 - "Que presenta la Sra. Mª Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromis, relatives a ""Nova destrossa sobre les platges del Saler"".
Expediente: O 05633 2013 000023 00 - Quedar assabentat
0014 - "Que presenta la Sra. Mª Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Jardins del barri Mare de Déu dels Desamparats"".
Expediente: O 05633 2013 000024 00 - Quedar assabentat
0015 - "Que presenta la Sra. Mª Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""ERO a les contractes de jardineria"".
Expediente: O 05633 2013 000025 00 - Quedar assabentat
0016 - "Que presenta la Sra. Mª Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Tala d'arbres al barri de Russafa"".
Expediente: O 05633 2013 000026 00 - Quedar assabentat