2013-05-23 - València

Tornar

Comisió de ple:
COM. ADMON.ELECT.,PERSONAL,DESC. Y PARTICIP.CIUD.

Data:
23-05-2013
Hora:
10:00
Òrgan:
P3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de 21 de març de 2013.
0002 - SERVICI DE PERSONAL Accedir a la sol.licitud d'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor associat a temps parcial.
Expediente: E 01002 2013 000043 00 - Aprovat
0003 - "MOCIONS Moció que presenta Dª Rosa Albert Berlanga, del Grup Esquerra Unida, relativa a ""Manteniment Mercat d'Abastament"".
Expediente: E 05635 2013 000001 00 - Aprovada proposta alternativa
0004 - "MOCIONS Moció que presenta Dª Mª Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Compromís, relativa a ""Participació dels ciutadans i ciutadanes als Consells de Districte"".
Expediente: E 05635 2013 000002 00 - Rebutjat