2013-02-26 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION ESPECIAL DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

Data:
26-02-2013
Hora:
10:30
Òrgan:
R3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de 29 de gener del 2013.
0002 - OFICINA DE SUGGERIMENTS, QUEIXES, RECLAMACIONS I RELACIONS AMB EL DEFENSOR DEL POBLE I EL SÍINDIC DE GREUGES. Aprovació de l'Informe mensual que comprén des del 16 de gener del 2013 al 15 de febrer del 2013 de l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i Relacions amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges.
0003 - "PREGUNTES Las que presenta la Regidora Dª Mª Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relativas a ""Queixes per la manca de poda del ficus del carrer Sant Vicent"".