2013-02-18 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION DE CULTURA Y EDUCACION

Data:
18-02-2013
Hora:
13:00
Òrgan:
C3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - SECRETARIA Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de data 21 de gener de 2013.
Aprovat
0002 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL Proposa acceptar la donació d'una obra pictòrica per a la seua incorporació als fons artístics municipals.
Expediente: E 02001 2013 000005 00 - Aprovat
0003 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, el reconeixement del Museu d'Història de València, de conformitat amb el que disposa l'Orde de 6 de febrer de 1991 de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula el reconeixement de museus i col·leccions museogràfiques permanents de la Comunitat Valencianana.
Expediente: E 02001 2012 000103 00 - Aprovat
0004 - MOCIONS Moció que presenta el Sr. Amadeu Sanchis i Labiós, del Grup Municipal d'EUPV, sobre València a la Ruta Europea del Modernisme, remesa de la Comissió d'Urbanisme, Qualitat Urbana i Vivenda.
Expediente: E 05631 2013 000006 00 - Aprovada proposta alternativa
0005 - MOCIONS Moció que presenten els Srs. Joan Calabuig Rull i Salvador Broseta Perales, del Grup Municipal Socialista, sobre dedicar un carrer de València a Vicent Andrés Estellés, amb motiu de l'any Estellés.
Expediente: E 05634 2013 000007 00 - Aprovada proposta alternativa
0006 - MOCIONS Moció que presenta el Sr. Amadeu Sanchis i Labiós, del Grup Municipal d'EUPV, sobre millora dels museus municipals.
Expediente: E 05634 2013 000008 00 - Rebutjat
0007 - MOCIONS Moció que presenta el Sr. Fèlix Estrela Botella, del Grupo Municipal Socialista, sobre deficiencies al tancament del pati del CEI Les Rondalles.
Expediente: E 05634 2013 000009 00 - Aprovada proposta alternativa
0008 - MOCIONS Moció que presenta el Sr. Salvador Broseta Perales, del Grup Municipal Socialista, sobre l'incompliment del conveni entre l'Ajuntament de València i el Palau de les Arts.
Expediente: E 05634 2013 000010 00 - Aprovada proposta alternativa
0009 - MOCIONS Moció que presenta el Sr. Amadeu Sanchis i Labiós, del Grup Municipal d'EUPV, sobre homenatge a Vicent Andrés Estellés.
Expediente: E 05634 2013 000011 00 - Aprovada proposta alternativa
0010 - MOCIONS Moció que presenta la Sra. Mª Irene Beneyto Jiménez de Laiglesia, Regidora Delegada de Cultura, sobre iniciar actuacions per a denominar una via pública de la ciutat de València amb el nom de FEDERICO TRENOR Y TRENOR.
Expediente: E 05634 2013 000012 00 - Aprovat
0011 - Moció que presenten el Sr. Fèlix Estrela del Grup Municipal Socialista, Sra. Consol Castillo del Grup Municipal Compromís i Sr. Amadeu Sanchis del Grup Municipal EUPV, sobre el manteniment col·legi públic Torrefiel.
Aprovada proposta alternativa