2012-11-19 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Data:
19-11-2012
Hora:
12:00
Òrgan:
M3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - SECRETARIA Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de data 22 d'octubre de 2012.
Aprovat
0002 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL Denominar una vIa pública de la Ciutat amb la següent llegenda: CARRER D'IGNACIO HERNÁNDEZ HERVÁS (METGE).
Expediente: E 01905 2012 000012 00 - Aprovat
0003 - MOCIONS Moció que presenta el Sr. Salvador Broseta Perales, del Grup Municipal Socialista, sobre la neteja de les pintades en l'Alqueria de Barrinto.
Expediente: E 05634 2012 000037 00 - Aprovada proposta alternativa
0004 - MOCIONS Moció que presenta el Sr. Amadeu Sanchis i Labios, del Grup Municipal EUPV, sobre reconeixement a la figura de José Ballester Gozalvo.
Expediente: E 05634 2012 000038 00 - Aprovat amb esmenes
0005 - PREGUNTES Preguntes del Sr. Amadeu Sanchis i Labiós, del Grup Municipal EUPV, sobre anys Francisco Lozano, Teodoro Llorente i Manuel Sanchis Guarner.
Expediente: O 00400 2012 000026 00 -
0006 - PREGUNTES Preguntes del Sr. Salvador Broseta Perales, del Grup Municipal Socialista, sobre exposició de l'Ajuntament d'obres de Manolo Valdés que són propietat de col·leccionistes privats.
Expediente: O 00400 2012 000027 00 -
0007 - PREGUNTES Preguntes del Sr. Salvador Broseta Perales, del Grup Municipal Socialista, sobre reconeixement com a Museus del Museu d'Història de València i del Centre Arqueològic de l'Almoina per part de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport.
Expediente: O 00400 2012 000028 00 -
0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 22 d'octubre de 2012.
Aprovat
0001 - MOCIONS
0002 - "La que presenta la Sra. Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, relativa a ""Bruticia i aigües putrefactes en estany del jardí de la Plaça Alfredo Candel"".
Expediente: E 05633 2012 000029 00 - Quedar assabentat
0003 - "La que presenta la Sra. Rosa Albert Berlanga, del Grup Municipal Esquerra Unida, relativa a ""Neteja del jardí en el C/ Emilio Lluch i reparació de la pèrgola"".
Expediente: E 05633 2012 000039 00 - Quedar assabentat
0004 - "La que presenta la Sra. Rosa Albert Berlanga, del Grup Municipal Esquerra Unida, relativa a ""Solar C/ Esparraguera - Bernat Descoll"".
Expediente: E 05633 2012 000040 00 - Quedar assabentat
0005 - "La que presenta la Sra. Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, relativa ""Regeneració paisatgística antics terrenys Plexi i Col·legi Sebastià Burgos"".
Expediente: E 05633 2012 000041 00 - Quedar assabentat
0006 - "La que presenta la Sra. Mª. Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relativa a ""Manteniment de l'espai públic situat en el carrer Emilio Lluch del barri de Vara de Quart"".
Expediente: E 05633 2012 000042 00 - Quedar assabentat
0006 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÓLIDS I NETEJA
0007 - Donar compte dels expedients incoats en matèria de construcció i instala·lació de quarts de fem en edificis i activitats corresponent al tercer trimestre de l'any 2012.
Quedar assabentat