2012-10-22 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION URBANISMO, CALIDAD URBANA Y VIVIENDA

Data:
22-10-2012
Hora:
09:30
Òrgan:
U3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 24 de setembre de 2012
Aprovat
0002 - "SERVICI GESTIÓ CENTRE HISTÒRIC.- Proposa aprovar provisionalment el document de ""Modificació del PEPRI del Barri de Velluters en l'àmbit de la manzana delimitada pels carrers Quart, Palomar, Murillo, Moro Zeit i Rei El senyor Jaume"".
Expediente: E 03502 2006 000376 00 - Aprovat
0003 - "SERVICI GESTIÓ CENTRE HISTÒRIC.- Proposa aprovar provisionalment el document de ""Modificació del PEPRI del Barri de la Seu-Xerea en l'àmbit de la UE 4 i catalogació dels edificis del carrer Escoles del Tremp 6 i 8 i Els Mestres, 7"".
Expediente: E 03502 2004 000078 00 - Aprovat
0004 - DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA.-
SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa sotmetre a informació pública l'Estudi de Detall i Estudi de Integració Paisatgistica en carrers Dr. Manuel Candela, la Pobla de Farnals, Sants Justo y Pastor i Abben al Abbar (La Salud).
Expediente: E 03001 2012 000003 00 - Aprovat
0005 - "DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA.-
SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar definitivament la Modificació del PGOU de València ""Alineacions Col·legi Ave María"" de Benimámet.
Expediente: E 03001 2011 000220 00 - Aprovat
0006 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Ribó Canut, sobre senyalització vies ciclistes en la ciutat de València.
Expediente: E 05631 2012 000065 00 - Rebutjat
0007 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sanchis i Labiós, sobre aparcament carrer Dr. Lluch amb Empar Guillem.
Expediente: E 05631 2012 000066 00 - Quedar assabentat
0008 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sra. Soriano Rodríguez, sobre millores al Carril Bici, tram Ciutat de las Ciències - El Saler.
Expediente: E 05631 2012 000067 00 - Quedar assabentat
0009 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sarrià Morell, sobre projectes pendents de vivenda encarregats a AUMSA
Expediente: E 05631 2012 000068 00 - Quedar assabentat
0010 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sarriá Morell, sobre delimitar la UE en carrer Pintor Vilar per a construir 50 VPP
Expediente: E 05631 2012 000069 00 - Quedar assabentat
0011 - PREGUNTES.- - Sr. Sanchis i Labiós, sobre accés a La Torre, per l'avinguda Manuel Colomer.
Expediente: O 05631 2012 000035 00 - Contestada
0012 - PREGUNTES.- - Sr. Sanchis i Labiós, sobre tancat vía férria a La Torre.
Expediente: O 05631 2012 000036 00 - Contestada
0013 - PREGUNTES.- - Sr. Sanchis i Labiós, sobre passarel·la carrer Amparo Iturbi.
Expediente: O 05631 2012 000037 00 - Contestada
0014 - PREGUNTES.- - Sr. Sanchis i Labiós, sobre qualitat de l'aire a València.
Expediente: O 05631 2012 000038 00 - Retirat
0015 - CONTESTACIONS A MOCIONS.- - Del Servici de Disciplina Urbanística, a la Moció del Sr. Sarrià i Morell sobre actuació en l'entorn de San Miguel dels Reis. (Com. Urbanisme 23 Julio 2012)
Expediente: E 05631 2012 000050 00 - Quedar assabentat
0016 - CONTESTACIONS A MOCIONS.- - De la Direcció General de Patrimoni Cultural, de la Consellería de Turisme, Cultura i Esport a la Moció del Sr. Sarrià i Morell, sobre actuació en l'entorn de Sant Miguel dels Reis. (Com. Urbanisme 23 Juliol 2012)
Quedar assabentat
0017 - "CONTESTACIONS A MOCIONS.- - De la Direcció General de Ordenació Urbanística, a la Moció dels Sres. Sarriá i Calabuig, sobre PRI para el projecte ""La Ciutat Fallera""
Expediente: E 05631 2011 000013 00 - Quedar assabentat