2012-10-19 - València

Tornar

Plens:

Data:
19-10-2012
Hora:
10:15
Òrgan:
00001
Caràcter:
EU
Observacions:
Toma posesión: Emilio del Toro y Alberto Mendoza

Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria.
0002 - Presa de possessió del càrrec de regidor d'este Ajuntament del Sr. Emilio del Toro Gálvez, com a conseqüència de la renúncia efectuada pel Sr. Jorge Bellver Casaña.
0003 - Presa de possessió del càrrec de regidor d'este Ajuntament del Sr. Alberto Mendoza Seguí, com a conseqüència de la renúncia efectuada per la Sra. Marta Torrado de Castro.