2012-09-25 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION DE PROGRESO HUMANO Y SEGURIDAD CIUDADANA

Data:
25-09-2012
Hora:
13:00
Òrgan:
S3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 24 de juliol de 2012.
Aprovat
0001 - MOCIONS
0002 - "La que presenta la Sra. Rosa Albert Berlanga, del Grup Municipal Esquerra Unida, relativa a ""Trasllat de les persones amb discapacitats usuàries de la Rambleta"".
Expediente: E 05632 2012 000016 00 - Quedar assabentat
0003 - "La que presenta la Sra. Consol Castillo Plaza, del Grup Municipal Compromís, relativa a ""Proposta de revitalització del barri de Velluters"".
Expediente: E 05632 2012 000017 00 - Aprovada proposta alternativa
0003 - PREGUNTES
0004 - "Les que presenta la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Residència de discapcitats de Malilla"".
Expediente: O 05632 2012 000015 00 -
0005 - "Les que presenta la Sra. Anaïs Menguzzato García, del Grup Municipal Socialista, relatives a ""Renúncia de l'obra social Caixa Madrid a la construcción del Centre de Dia per a persones Majors en C/ Poeta Serrano Clavero"".
Expediente: O 05632 2012 000016 00 -
0006 - "Les que presenta la Sra. Anaïs Menguzzato García, del Grup Municipal Socialista, relatives a ""Servici de mediació hipotecària"".
Expediente: O 05632 2012 000017 00 -
0007 - "Les que presenta la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Nova ubicació de les persones discapacitades de la Ciutat de València del Centre de Massanassa"".
Expediente: O 05632 2012 000018 00 -
0008 - "Les que presenta la Sra. Rosa Albert Berlanga, del Grup Municipal Esquerra Unida, relatives a ""Sancions per infraccions comeses per l'ús de bicicletes"".
Expediente: O 05632 2012 000019 00 -
0009 - "Les que presenta la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grupo Municipal Compromís, relatives a ""Actuacions de la policia local per sorolls al C/ Polo i Peyrolón"".
Expediente: O 05632 2012 000020 00 -