2012-09-24 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION URBANISMO, CALIDAD URBANA Y VIVIENDA

Data:
24-09-2012
Hora:
09:30
Òrgan:
U3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - SECRETARIA.- Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 23 juliol de 2012.
Aprovat
0002 - SERVICI GESTIÓ CENTRE HISTÒRIC.- Proposa aprovar provisionalment el document de Modificació puntual d'instrumentes de planejament municipal PGOU i PEPRIs Dotacions públiques de titularitat autonòmica formulat per la Consellería d'Hisenda i Administració Pública.
Expediente: E 03502 2012 000012 00 - Aprovat
0003 - "DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA.-
SERVICI DE PROGRAMACIÓ. Proposa l'aprovació provisional del PRIM i Homologació Sectorial Declarativa del Sector de Sól Urbá ""Guillem d'Anglesola"", i ratificació de l'aprovació del PAI de la Unitat d'Execusió del Sector en execució de sentència.
Expediente: E 03001 1999 000351 00 - Aprovat
0004 - DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA.-
SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar provisionalmente el Pla Especial de l'Universitat Politècnica, Modificació nº 5.
Expediente: E 03001 2011 000129 00 - Aprovat
0005 - "DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA.-
SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar definitivament la proposta de ""Adaptació del P.P. del Sector de sòl urbanitzable programat nº 6, Malilla Nort, del PGOU de València, en compliment de la Sentència del Tribunal Superior de Justicia de 30-11-2011"".
Expediente: E 03001 2012 000052 00 - Aprovat
0006 - DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA.-
SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar definitivament l'Estudi de Detall en calle Dr. Gómez Ferrer, Avda. Menéndez y Pelayo, Jaime Roig i Avda. Blasco Ibañez (Hospital Clínic).
Expediente: E 03001 2012 000112 00 - Aprovat
0007 - DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA.-
SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa sotmetre a informació pública el Pla de Reforma Interior en calle Riu Escalona, Octavio Vicent, L'illa de Sardenya, promogut pel Banc Financer i d'Estalvis.
Expediente: E 03001 2012 000121 00 - Aprovat
0008 - "- MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sanchis i Labiós, sobre missió social del ""Bono Oro"".
Expediente: E 05631 2012 000054 00 - Rebutjat
0009 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Ribó Canut, sobre adaptació preus de lloguer a les condicions de mercat actuals.
Expediente: E 05631 2012 000055 00 - Quedar assabentat
0010 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr.Ribó Canut sobre situació i mjllora del trànsit en el Port y voltants.
Expediente: E 05631 2012 000056 00 - Quedar assabentat
0011 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sarrià i Morell sobre la Unitat d'Execució 8 del Mercat encarregada a AUMSA.
Expediente: E 05631 2012 000057 00 - Rebutjat
0012 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sarrià i Morell, sobre incompliment PGOU al barri de Benicalap.
Expediente: E 05631 2012 000058 00 - Quedar assabentat
0013 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Calabuig Rull y Sr. Sarrià i Morell, sobre degradació i ruïna en la UE 122 del PEPRI Seu Xerea.
Expediente: E 05631 2012 000059 00 - Quedar assabentat
0014 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sarrià i Morell sobre apartaments de lloguer per a jóvens en la carrer Antonio Suárez.
Expediente: E 05631 2012 000060 00 - Rebutjat
0015 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sarrià i Morell sobre solució definitiva PAI Guillem d'Anglesola.
Expediente: E 05631 2012 000061 00 - Rebutjat
0016 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Calabuig i Sr. Sarrià, sobre projectes pendents recuperació espaci públic PEPRI Barri Mercat.
Expediente: E 05631 2012 000062 00 - Rebutjat
0017 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sanchis i Labiós, sobre recuperació Fábrica Bombes Gens.
Expediente: E 05631 2012 000063 00 - Quedar assabentat
0018 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sanchis, sobre conexió ciclista als ponts del Turia.
Expediente: E 05631 2012 000064 00 - Aprovat amb esmenes
0019 - - Sra. Soriano sobre inversions a la Pedania de la Torre.
Expediente: O 05631 2012 000029 00 - Contestada
0020 - - Sr.Ribó Canut sobre il·luminació barri Cabanyal-Canyamelar.
Expediente: O 05631 2012 000030 00 - A contestar en pròxima sessió
0021 - - Sr.Sanchís i Labiós sobre agència municipal de la bici.
Expediente: O 05631 2012 000031 00 - Contestada
0022 - - Sr.Ribó Canut sobre pintura y senyalització deficient dels pasos zebra.
Expediente: O 05631 2012 000032 00 - Contestada
0023 - - Sr.Ribó Canut sobre falta de seguretat per deficient poda de la vegetació próxima als carrils bici.
Expediente: O 05631 2012 000033 00 - Contestada