2012-07-24 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION DE PROGRESO HUMANO Y SEGURIDAD CIUDADANA

Data:
24-07-2012
Hora:
13:00
Òrgan:
S3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 26 de juny de 2012.
Aprovat
0001 - MOCIONS
0002 - "Que presenta la Sra. Rosa Albert Berlanga, del Grup Municipal d'Esquerra Unida, relativa a ""Erradicació habitatge precari"".
Expediente: E 05632 2012 000014 00 - Quedar assabentat
0003 - "Que presenta la Sra. Pilar Calabuig Pampló, del Grup Municipal Socialista, relativa a ""Uniformitat Policia Local"".
Expediente: E 05632 2012 000015 00 - Rebutjat