2012-07-23 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION URBANISMO, CALIDAD URBANA Y VIVIENDA

Data:
23-07-2012
Hora:
09:30
Òrgan:
U3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - SECRETARIA.- Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 25 de juny de 2012.
Aprovat
0002 - SERVICI GESTIÓ CENTRE HISTÒRIC.- Proposa ratificar l'acord de la Junta de Govern Local de 15 de juny del 2012, en el seu apartat 2, recaigut en l'expedient 3502 2004 226, de llicència de nova planta en el carrer Llíria, 6, pel qual no s'admet a tràmit la petició de declaració de nul·litat de determinades normes urbanístiques del PEPRI del Barri del Carme.
Expediente: E 03502 2012 000014 00 - Aprovat
0003 - DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA.-
SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar definitivament la Modificació puntual del PGOU de València, illa de cases delimitada pels carrers Ríu Tajo, Álvaro López i avda. dels Tarongers.
Expediente: E 03001 2010 000162 00 - Aprovat
0004 - "DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA.-
SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa dictaminar favorablement la Modificació del PGOU y Estudi d'Integració Paisatgística ""Alineacions Col·legi Ave María"" de Benimàmet als efectes de sol·licitud d'informe al Consell Jurídic Consultiu CV.
Expediente: E 03001 2011 000220 00 - Aprovat
0005 - "DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA.-
SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar provisionalment la Modificació del PGOU, ámbit PRR-1 ""Ademús"", reordenació parcel·la dotacional Palau de Congressos.
Expediente: E 03001 2011 000264 00 - Aprovat
0006 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sarrià i Morell, sobre Dia Europeu sense el meu cotxe.
Expediente: E 05631 2012 000049 00 - Rebutjat
0007 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sarrià i Morell sobre actuació a l 'entorn Sant Miquel dels Reis.
Expediente: E 05631 2012 000050 00 - Quedar assabentat
0008 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sarrià i Morell sobre Inspecció Periòdica de Construccions.
Expediente: E 05631 2012 000051 00 - Quedar assabentat
0009 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sanchis i Labiós, sobre urbanització carrer Mariano Ribera.
Expediente: E 05631 2012 000052 00 - Quedar assabentat
0010 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sanchis i Labios, sobre PAI Brasil-Navarro Cabanes.
Expediente: E 05631 2012 000053 00 - Quedar assabentat
0011 - PREGUNTES.- - Sr. Sanchis i Labiós, sobre zona verda carrer Esperança a Benimanet..
Expediente: O 05631 2012 000020 00 - Contestada
0012 - PREGUNTES.- - Sr. Sanchis i Labiós, sobre passarel·la carrer Amparo Iturbi.
Expediente: O 05631 2012 000021 00 - Contestada
0013 - "PREGUNTES.- - Sr. Sanchis i Labiós, sobre ATE (Actuació Territorial Estratègica) ""VALENCIA DINAMITZA"".
Expediente: O 05631 2012 000022 00 - Retirat
0014 - CONTESTACIONS A MOCIONS.- - De la Comissió de Progrès Humà i Seguretat Ciutadana, Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències a la Moció del Sr. Ribó Canut,. sobre poliesportiu Nou Moles. (Com. Urbanisme. Sessió 21.5.2012)
Expediente: E 05631 2012 000031 00 - Quedar assabentat
0015 - CONTESTACIONS A MOCIONS.- - De la Comissió de Progrès Humà i Seguretat Ciutadana, Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències, a la Moció del Sr. Sarrià i Morell, sobre derrocament edificacions ruïnoses Museu del Carme. (Comisión Urbanisme. Sessió 21.5.2012)
Expediente: E 05631 2012 000033 00 - Quedar assabentat
0016 - CONTESTACIONS A MOCIONS.- - De la Comissió de Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible, a la moció dels Srs. Sarriá Morell i Dolz Muñoz, sobre neteja i adecuació del solar en l'Av. General Avilés i carrers Miguel Servet i Francisco Barrachina Esteban. (Com. Urbanisme. Sessió 21.5.2012).
Expediente: E 05631 2012 000036 00 - Quedar assabentat
0017 - CONTESTACIONS A MOCIONS.- - De la Comissió de Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible, a la moció del Sr. Amadeu Sanchis i Labiós, sobre neteja, seguritat i tancament solars el Cabanyal-Canyamelar. (Com. Urbanisme. Sessió 21.5.2012)
Expediente: E 05631 2012 000038 00 - Quedar assabentat
0018 - CONTESTACIONS A PREGUNTES.- - De la Societat Municipal Actuacions Urbanes de València, a les preguntes del Sr. Sanchis i Labiós, sobre vivendes municipals gestionades per AUMSA. (Com. Urbanisme. Sessió 25.6.2012).
Expediente: O 05631 2012 000018 00 - Contestada