2012-06-25 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION URBANISMO, CALIDAD URBANA Y VIVIENDA

Data:
25-06-2012
Hora:
09:30
Òrgan:
U3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - SECRETARIA.- Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 21 de maig de 2012
Aprovat
0002 - "DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA.-
SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa sotmetre a informació pública la Modificació PGOU ""Ciutat de València""
Expediente: E 03001 2010 000201 00 - Aprovat
0003 - "DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA.-
SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar provisionalment la modificació del PGOU ""Alineacions en la illa de cases delimitada pels carrers Castán Tobeñas, Nou d'Octubre, Lluís Lamarca i Racó d'Ademús de València"".
Expediente: E 03001 2011 000180 00 - Aprovat
0004 - "SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Dóna compte de la proposta formulada per Sr. # Antonio Perona Soria# en relació amb el Dictamen nº 11 de la Comissió de Vivenda, Grans Projectes i Urbanisme, de data 25.04.2006.
Expediente: E 03501 2001 001668 00 - Quedar assabentat
0005 - SERVICI GESTIÓ CENTRE HISTÒRIC.- Proposa sotmetre a informació pública el document de Modificació puntual d'instruments de planejament municipal PGOU i PEPRIs Dotacions públiques de titularitat autonòmica presentat per la Consellería d'Hisenda i Administració Pública.
Expediente: E 03502 2012 000012 00 - Aprovat
0006 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Ribó Canut, sobre millora dels accessos viaris a Sant Marcel·lí.
Expediente: E 05631 2012 000040 00 - Rebutjat
0007 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sarrià i Morell, sobre PAI Benifaraig adjudicat a CALVIGA en 2007.
Expediente: E 05631 2012 000041 00 - Rebutjat
0008 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sarrià i Morell, sobre sentència Tribunal Suprem PRUG contrari a dret.
Expediente: E 05631 2012 000042 00 - Rebutjat
0009 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sanchis i Labiós, sobre aparcament de bicicletes.
Expediente: E 05631 2012 000043 00 - Quedar assabentat
0010 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr- Sarrià i Morell, sobre deficiències en el Pont de l'Assut de l'Or.
Expediente: E 05631 2012 000044 00 - Rebutjat
0011 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Ribó Canut, sobre instal·lació d'aparcabicis a la casa consistorial y més aparcabicis al carrer de l'Arquebisbe Mayoral.
Expediente: E 05631 2012 000045 00 - Quedar assabentat
0012 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Ribó Canut, sobre pas de zebra al carrer dels Serrans.
Expediente: E 05631 2012 000046 00 - Rebutjat
0013 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Ribó Canut, sobre contracte programa EMT.
Expediente: E 05631 2012 000047 00 - Rebutjat
0014 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sanchis i Labiós, sobre fàbrica Bombes Gens.
Expediente: E 05631 2012 000048 00 - Aprovat amb esmenes
0015 - PREGUNTES.- - Sr. Sanchis i Labiós, sobre vivendes municipals gestionats per AUMSA.
Expediente: O 05631 2012 000018 00 - A contestar en pròxima sessió
0016 - PREGUNTES.- - Sr. Sanchis i Labiós, sobre urbanització provisional en pl. Músic Moreno Gans.
Expediente: O 05631 2012 000019 00 - Contestada
0017 - CONTESTACIONS A MOCIONS.- - Del Servici de Circulació i Transports i Infraestructures a la moció del Sr. Sanchis i Labiós, sobre carril bici a la Malva-rosa. (Com. Urbanisme 23.04.2012)
Expediente: E 05631 2012 000028 00 - Quedar assabentat
0018 - CONTESTACIONS A MOCIONS.- - De la Societat Municipal d'Actuacions Urbanas de València a la Moció del Sr. Ribó Canut, sobre baixos comercials propietat d' AUMSA. (Com. Urbanisme 26.03.2012)
Expediente: E 05631 2012 000018 00 - Quedar assabentat