2012-05-21 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION URBANISMO, CALIDAD URBANA Y VIVIENDA

Data:
21-05-2012
Hora:
09:30
Òrgan:
U3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - SECRETARIA.- Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 23 de abril de 2012.
Aprovat
0002 - DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA.-
SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa donar compte de la Resolució de la Consellera d'Infraestructura, Territori i Medi Ambient d'aprovació definitiva de la Modificació Puntual de PGOU en parcel·la GSP-1, av. de les Corts Valencianes.
Expediente: E 03001 2008 000030 00 - Aprovat
0003 - DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA.-
SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar la substitució de l'ús en parcel·la situada en c/ Méndez Núñez, 4 i 6 de xarxa secundària educatiucultural (SEC) a xarxa secundària assistencial a (SAT).
Expediente: E 03001 2010 000149 00 - Aprovat
0004 - DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA.-
SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa comunicar a l'Ajuntament d'Albuixec que el Catàleg estructural de la Revisió Simplificada del Pla General proposa la catalogació del enclavament Mauella com a NHT, a efectes que ho tinga en compte en l'Avaluació Ambiental de la Revisió del seu PGOU.
Expediente: E 03001 2012 000042 00 - Aprovat
0005 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Calabuig Rull i Sr. Sarrià i Morell, sobre pla municipal d'actuació urbanística per a Velluters.
Expediente: E 05631 2012 000030 00 - Rebutjat
0006 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Ribó Canut, sobre poliesportiu Nou Moles.
Expediente: E 05631 2012 000031 00 - Quedar assabentat
0007 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Ribó Canut, sobre increments abonaments Valenbisi.
Expediente: E 05631 2012 000032 00 - Rebutjat
0008 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sarrià i Morell, sobre derrocament edificacions ruïnoses Museu del Carme.
Expediente: E 05631 2012 000033 00 - Quedar assabentat
0009 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sarrià i Morell, sobre construcció 73 VPP unitat gestió 2.01 Cabanyal.
Expediente: E 05631 2012 000034 00 - Rebutjat
0010 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sarrià i Morell, sobre encàrrec a AUMSA tramitació PAI en Natzaret entorn carrer Francisco Falcons.
Expediente: E 05631 2012 000035 00 - Quedar assabentat
0011 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sres. Sarrià i Morell y Dolz Muñoz, sobre neteja i adequació solar en l'av. General Avilés i carrers Miguel Servet i Francisco Barrachina Esteban.
Expediente: E 05631 2012 000036 00 - Quedar assabentat
0012 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sanchis i Labiós, sobre rehabilitació Alquería del Moro.
Expediente: E 05631 2012 000037 00 - Quedar assabentat
0013 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sanchis i Labiós, sobre neteja, seguretat i tancament solars Cabanyal - Canyamelar.
Expediente: E 05631 2012 000038 00 - Quedar assabentat
0014 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- -Sres. Menguzzato García i Sarrià Morell, sobre servei especial adaptat-EMT per persones discapacitades.
Expediente: E 05631 2012 000039 00 - Rebutjat
0015 - PREGUNTES.- - Sr. Sarrià i Morell, sobre permuta terrenys Jesuïtes i Pla Especial de Protecció.
Expediente: O 05631 2012 000013 00 - Contestada
0016 - PREGUNTES.- - Sr. Ribó Canut, sobre solar carrer Salvador.
Expediente: O 05631 2012 000014 00 - Contestada
0017 - PREGUNTES.- - Sr. Ribó Canut, sobre permuta Jardí Botànic - Solar Jesuïtes.
Expediente: O 05631 2012 000015 00 - Contestada
0018 - PREGUNTES.- - Sr. Ribó Canut, sobre accessos av. poeta Federico García Lorca.
Expediente: O 05631 2012 000016 00 - Contestada
0019 - PREGUNTES.- - Sr. Ribó Canut, sobre Grues Servicleop -Cleop.
Expediente: O 05631 2012 000017 00 - Contestada
0020 - CONTESTACIONS A MOCIONS.- - Del Servici de Patrimoni a la Moció del Sr. Sarrià i Morell i Sr. Sánchez i Marco, sobre Comissió tècnica per a l'optimització dels recursos municipals.
Expediente: E 05631 2012 000021 00 - Contestada