2012-02-23 - València

Tornar

Comisió de ple:
COM. ADMON.ELECT.,PERSONAL,DESC. Y PARTICIP.CIUD.

Data:
23-02-2012
Hora:
11:00
Òrgan:
P3
Caràcter:
E
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 26 de gener de 2012.
0002 - "MOCIONS Moció que presenta D. Amadeu Sanchis i Labiós, del Grup EUPV, relativa a ""Dotació de llocs de treball per al compliment del Reglament de Normalització Lingüística"".
Expediente: E 05635 2012 000002 00 - Aprovada proposta alternativa
0003 - "MOCIONS Moció que presenta Dª Mª Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Compromís, relativa a "" Participació de l'Ajuntament de València en l'estudi sobre transparència en Entitats Locals de l'ONG Transparència Internacional"".
Expediente: E 05635 2012 000003 00 - Aprovada proposta alternativa