2012-01-31 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION ESPECIAL DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

Data:
31-01-2012
Hora:
10:30
Òrgan:
R3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de 12 de gener del 2012.
0002 - OFICINA DE SUGGERIMENTS, QUEIXES, RECLAMACIONS I RELACIONS AMB EL DEFENSOR DEL POBLE I EL SÍNDIC DE GREUGES. Aprovació de l'Informe mensual que comprén des del 16 de desembre del 2011 al 15 de gener del 2012 de l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i Relacions amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges.
0003 - OFICINA DE SUGGERIMENTS, QUEIXES, RECLAMACIONS I RELACIONS AMB EL DEFENSOR DEL POBLE I EL SÍNDIC DE GREUGES. Aprovació de l'Informe anual del 2011 de l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i Relacions amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges.
Expediente: E 00911 2011 000350 00 -