2012-01-26 - València

Tornar

Comisió de ple:
COM. ADMON.ELECT.,PERSONAL,DESC. Y PARTICIP.CIUD.

Data:
26-01-2012
Hora:
11:00
Òrgan:
P3
Caràcter:
E
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 27 de diciembre de 2011.
0002 - SERVICI DE PERSONAL Aprovar el text de l'Acord Laboral del personal funcionari al servici de l'Excmo. Ajuntament de Valencia per als anys 2012-2015.
Expediente: E 01101 2012 000087 00 - Aprovat
0003 - SERVICI DE PERSONAL Aprovar el text del Conveni Col.lectiu de Treball del personal laboral al servici de l'Excel.lentíssim Ajuntament per als anys 2012-2015.
Expediente: E 01101 2012 000088 00 - Aprovat