2012-01-23 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION DE CULTURA Y EDUCACION

Data:
23-01-2012
Hora:
12:00
Òrgan:
C3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - SECRETARÍA Aprovació, en el seu cas, de l'acta de la sessió de data 23 de decembre de 2011.
Aprovat
0002 - MOCIONS Moció que presenten Na Soriano Rodríguez i En Ribó i Canut, del Grup Compromís, sobre reparació de la paret mitjanera del Col.legi de l'Art Major de la Seda de València.
Expediente: E 05631 2011 000030 00 - Aprovada proposta alternativa
0003 - MOCIONS Moció que presenta En Sanchis i Labios, del Grup EUPV, sobre la urgent rehabilitació del Reial Col.legi de l'Art Major de la Seda.
Expediente: E 00606 2011 000045 00 - Aprovada proposta alternativa
0004 - PREGUNTES Pregunta que presenta Na Consol Castillo i Plaza, del Grup Compromís, sobre Molí del Tell (Barri de Sant Marcel.li).
0005 - PREGUNTES Pregunta que presenta Na Consol Castillo i Plaza, del Grup Compromís, sobre situació alumnes primer cicle de l'ESO.
0006 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL Iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat a favor de l'Institut de les Germanes del Sagrat Cor de Jesús i del Angels.
Expediente: E 01905 2012 000010 00 - Aprovat
0007 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL Iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat, a favor del Instituto de la Junta Provincial de València de l'Associació Espanyola Contra el Càncer.
Expediente: E 01905 2012 000011 00 - Aprovat
0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior de data 26 de desembre de 2011.
Aprovat
0001 - SECRETARIA
0002 - "Donar compte de les contestacions a l'Acord de la Comissió de Medi Ambient de data 24 d'octubre de 2011, relativa a la Moció presentada pel Grup Socialista, sobre ""Jardí en Vall de la Ballestera cantó Mestre Rodrigo"".
Expediente: E 05633 2011 000008 00 - Aprovat
0003 - "Donar compte de les contestacions a l'Acord de la Comissió de Medi Ambient de data 21 de novembre de 2011, relativa a la Moció presentada pel Grup Socialista, sobre ""Jardí en carrer Silla de Benimàmet"".
Expediente: E 05633 2011 000015 00 - Aprovat
0003 - MOCIONS
0004 - "La que presenta la Sra. Mª Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relativa a ""Rebuig a les prospeccions petrolieres front a la costa de València"".
Expediente: E 05633 2012 000001 00 - Quedar assabentat
0005 - "La que presenta la Sra. Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, relativa a ""Vigilància i prevenció de la plaga de punxegut roig en València"".
Expediente: E 05633 2012 000002 00 - Quedar assabentat
0006 - "La que presenta la Sra. Rosa Albert Berlanga, del Grup Municipal Esquerra Unida, relativa a ""Remodelació zona de jocs infantils en la plaça Centenar de la Ploma"".
Expediente: E 05633 2012 000003 00 - Quedar assabentat
0006 - PREGUNTES
0007 - "Les que presenta la Sra. Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, relativa a ""Inauguració jardí de l'antic hospital""
Expediente: O 05633 2012 000001 00 - Quedar assabentat