2011-10-25 - València

Tornar

Comisió de ple:
COM. ADMON.ELECT.,PERSONAL,DESC. Y PARTICIP.CIUD.

Data:
25-10-2011
Hora:
11:00
Òrgan:
P3
Caràcter:
E
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 21 de juliol de 2011.
0002 - Accedir a la sol.licitut d'autorització de compatibilitat. Exp: 1942/2011
Expediente: E 01101 2011 001942 00 - Aprovat
0003 - Aprovar la dissolució del Patronat Municipal de Vivendes per a Funcionaris del Exmo. Ajuntament de València.
Aprovat
0004 - Aprovar la Memòria de la Gestió Municipal any 2010.
Expediente: E 00401 2011 000002 00 - Aprovat
0005 - "MOCIONS Moció que presenta, N'Amadeu Sanchis i Labiós, del Grup EUPV, sobre ""Dotació de personal per al compliment del Reglament d'ús i normalització del valencià"".
Expediente: E 05635 2011 000001 00 - Aprovat