2011-10-24 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Data:
24-10-2011
Hora:
12:00
Òrgan:
M3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 26 de setembre de 2011.
Aprovat
0001 - SERVICI DE JARDINERÍA
0002 - Modificació dels Estatuts de les Fundacions de Parcs y Jardins Singulars de l'Escola de Jardinería y refosa d'ambdós entitats.
Expediente: E 04001 2011 000583 00 - Aprovat
0002 - MOCIONES
0003 - "La que presenta la Sra. Isabel Dolz Muñoz, del Grupo Municipal Socialista, relativa a ""Jardí en Vall de la Ballestera cantó Mestre Rodrigo"".
Expediente: E 05633 2011 000008 00 - Aprovat
0004 - "La que presenta la Sra. Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, relativa a ""Solució ornamental estable per al Pont de les Flors"".
Expediente: E 05633 2011 000009 00 - Quedar assabentat
0005 - "La que presenta la Sra. Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, relativa a ""Participació de les Asoc. de Consumidors en la campanya, No malgastes l'energia. Estalvia, ara"".
Expediente: E 05633 2011 000010 00 - Quedar assabentat
0006 - "La que presenta la Sra. Rosa Albert Berlanga, del Grup Municipal Esquerra Unida, relativa a ""Abandonamente de la parcel.la destinada a garatge i zona verda en el C. Ruaya"".
Expediente: E 05633 2011 000011 00 - Quedar assabentat
0007 - "La que presenta la Sra. Rosa Albert Berlanga, del Grup Municipal Esquerra Unida, relativa a ""Desperfectes en la font ornamental i la zona de jocs infantils d'un tram del Bulevar Sud"".
Expediente: E 05633 2011 000012 00 - Quedar assabentat
0008 - "La que presenta la Sra. Mª Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relativa a ""Pont de les Flors"".
Expediente: E 05633 2011 000013 00 - Quedar assabentat
0009 - "La que presenta la Sra. Mª Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relativa a ""Contaminació atmosfèrica"".
Expediente: E 05633 2011 000014 00 - Quedar assabentat
0009 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS Y NETEJA
0010 - Donar compte dels expedients incoats en matèria de construcció i instal.lació de quarts de fem en edificis i activitats, corresponent al tercer trimestre de l'any 2011.