2011-09-26 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION DE CULTURA Y EDUCACION

Data:
26-09-2011
Hora:
13:00
Òrgan:
C3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - SECRETARÍA Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de data 25 de juliol del 2011.
Aprovat
0002 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL Denominar una vía pública de la Ciutat amb la llegenda següent: CARRER DE JOSÉ PASTOR MORENO (PRESIDENT DEL TRIBUNAL DE LES AIGÜES).
Expediente: E 01905 2010 000098 00 - Aprovat
0003 - "SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL Denominar les vies públiques resultants del PAI Moreras II de la Ciutat, amb les llegendes següents:

-. Carrer EP Sector Moreras A . . . . . . . . . . . . . . . ""CARRER DE SUIZA""
-. Carrer EP Sector Moreras B . . . . . . . . . . . . . . . ""CARRER DE LES MORERES""
-. Carrer EP Sector Moreras C . . . . . . . . . . . . . . . ""CARRER DE LA BARQUERA""
-. Carrer EP Sector Moreras D . . . . . . . . . . . . . . . ""CARRER DE BARRAQUES DEL FIGUERO""
-. Carrer EP Sector Moreras E . . . . . . . . . . . . . . . ""CARRER DELS LLAURADORS""
-. Carrer EP Sector Moreras F . . . . . . . . . . . . . . . ""CARRER DE L´ALQUERIA FABERO""
-. Carrer EP Sector Moreras G . . . . . . . . . . . . . . . ""CARRER D´ ADOLFO DE AZCÁRRAGA"" (Escriptor)
-. Carrer EP Sector Moreras H . . . . . . . . . . . . . . . ""CARRER DELS COCOTERS""
-. Carrer EP Sector Moreras I . . . . . . . . . . . . . . . . ""CARRER DE L´ESTACIONETA""
-. Carrer EP Sector Moreras J . . . . . . . . . . . . . . . . ""CARRER DE LES HORTOLANES""
Expediente: E 01905 2011 000134 00 - Aprovat
0004 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL Concedir el títol de Fill Adoptiu de la Ciutat de València a favor del torero Sr. Enrique Ponce Martínez.
Expediente: E 01905 2010 000107 00 - Aprovat
0005 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL Concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València a favor del Reial Col·legi Corpus Christi.
Expediente: E 01905 2011 000136 00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE PATRIMONI HITÒRIC I CULTURAL Proposa acceptar la donació d'una placa homenatje a l'escritor Vicente Blasco Ibánez.
Expediente: E 02001 2011 000301 00 - Aprovat
0007 - MOCIONS Moció que presenta En Amadeu Sanchis i Labiós, del Grup Municipal d'EUPV sobre celebració del naixement de Sanchis Guarner.
Aprovada proposta alternativa
0008 - "MOCIONS Moció que presenta Na Consol Castillo Plaza, del Grup Municipal Compromís, sobre declaració per part de l'Ajuntament de València de ""L'any Manuel Sanchis Guarner, Enric Valor i Teodor Llorente"", per l'anualitat 2012.
Aprovada proposta alternativa
0009 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR Moció que presenta En Francisco Lledó Aucejo, Concejal Delegat de Festes i Cultura Popular, sobre aprovar la sol·licitud d'incoació i tramitació d'expedient per a la declaració com Bé d'Interés Cultural de caràcter Immaterial de les Falles de València.
Expediente: E 01904 2011 000541 00 - Aprovada proposta alternativa