Palau de Congressos

Escudo de Ayuntamiento de Valencia

Expedient de Contractació

201906041-SER-2019

Objecte : Bases de contractació del servici d'assessoria jurídica
Núm. expedient: 201906041-SER-2019
Procediment: Obert
Pressupost base de licitació: 50000+IVA

Dates

Diari/Butlletí: Perfil de Contractant
Data de publicació: 06/04/2019
Fi termini proposicions: 06/19/2019 02:30 PM

Apertura proposicions

  Apertura pública sobre nº2:
  Apertura pública sobre nº 3:

Adjudicació

Data d'ajudicació: 09/25/2019
Data publicació perfil del contractant: 10/11/2019
Adjudicatari: Ricardo de Vicente Abogados, S.L.P.
Import adjudicació: 50000 €+IVA

Anunci d'adjudicació:

Plecs

Per a més informació ha de dirigir-se a:

PALAU DE CONGRESSOS DE VALÈNCIA
Avda. Cortes Valencianas, 60
46015 VALÈNCIA
Tfno: 963179400
Fax: 963179401
Correu electrònic: comunicacion@palcongres-vlc.com