Palau de Congressos

Escudo de Ayuntamiento de Valencia

Expedient de Contractació

002-SER-2017

Objecte : BASES DE CONTRACTACIÓ PER EL SUBMINISTRAMENT EN MANERA D'ARRENDAMENT DE CARPES PER COMPLEMENTAR L'ESPAI D'EXPOSICIÓ A L'EDIFICI
Núm. expedient: 002-SER-2017
Procediment: Obert
Pressupost base de licitació: CENT MIL EUROS

Dates

Diari/Butlletí: Perfil de Contractant
Data de publicació: 11/30/2017
Fi termini proposicions: 12/22/2017 02:00 PM

Apertura proposicions

  Apertura pública sobre nº2:
  Apertura pública sobre nº 3:

Anul·lació

Anul·lació per : Desert
Data aprovació : 01/12/2018
Motiu/causa : L'única oferta rebuda no s'ajusta als criteris essencials de la convocatòria

Anunci d'anul·lació:

Per a més informació ha de dirigir-se a:

PALAU DE CONGRESSOS DE VALÈNCIA
Avda. Cortes Valencianas, 60
46015 VALÈNCIA
Tfno: 963179400
Fax: 963179401
Correu electrònic: comunicacion@palcongres-vlc.com