Palau de Congressos

Escudo de Ayuntamiento de Valencia

Expedient de Contractació

20190221-SER-2019

Objecte : Plec de clàusules administratives particulars i tècniques de consultoria estratègica en recursos humans
Núm. expedient: 20190221-SER-2019
Procediment: Obert
Pressupost base de licitació: 120000 €+IVA

Dates

Diari/Butlletí: Perfil de Contractant
Data de publicació: 02/21/2019
Fi termini proposicions: 03/25/2019 02:00 PM

Apertura proposicions

  Apertura pública sobre nº2:
  Apertura pública sobre nº 3:

Adjudicació

Data d'ajudicació: 05/03/2019
Data publicació perfil del contractant: 05/03/2019
Adjudicatari: IMPROVEN
Import adjudicació: 97.200+IVA

Anunci d'adjudicació:

Formalització

Data formalització: 05/31/2019
Adjudicatari: IMPROVEN
Import adjudicació: 97.200+IVA

Plecs

Per a més informació ha de dirigir-se a:

PALAU DE CONGRESSOS DE VALÈNCIA
Avda. Cortes Valencianas, 60
46015 VALÈNCIA
Tfno: 963179400
Fax: 963179401
Correu electrònic: comunicacion@palcongres-vlc.com