Palau de Congressos

Escudo de Ayuntamiento de Valencia

Expedient de Contractació

20190404-SER-2019

Objecte : Bases per a la contractació de realització d'auditories de recertificació dels sistemes ISO9001:2015 i ISO14.001:2015
Núm. expedient: 20190404-SER-2019
Procediment: Obert
Pressupost base de licitació: 3600 € + IVA

Dates

Diari/Butlletí: Perfil de Contractant
Data de publicació: 04/04/2019
Fi termini proposicions: 05/15/2019 02:06 PM

Apertura proposicions

  Apertura pública sobre nº2:
  Apertura pública sobre nº 3:

Plecs

Per a més informació ha de dirigir-se a:

PALAU DE CONGRESSOS DE VALÈNCIA
Avda. Cortes Valencianas, 60
46015 VALÈNCIA
Tfno: 963179400
Fax: 963179401
Correu electrònic: comunicacion@palcongres-vlc.com