Palau de Congressos

Escudo de Ayuntamiento de Valencia

Expedient de Contractació

20181010-SER-2018

Objecte : Bases de contractació del servei de disseny, realització i muntatge d'elements de senyalització per a completar l'oferta existent del Palau de Congressos de València
Núm. expedient: 20181010-SER-2018
Procediment: Obert
Pressupost base de licitació: 100000

Dates

Enviament al butlletí: 10/08/2018
Diari/Butlletí: D.O.U.E., Perfil de Contractant
Data de publicació: 10/10/2018
Fi termini proposicions: 11/14/2018 11:18 AM

Apertura proposicions

  Apertura pública sobre nº2: 11/21/2018 04:30 PM
  Apertura pública sobre nº 3: 11/21/2018 04:30 PM

Adjudicació

Data d'ajudicació: 12/18/2018
Data publicació perfil del contractant: 12/18/2018
Adjudicatari: Marc Martí SL
Import adjudicació: 400.000 + IVA (4 años)

Anunci d'adjudicació:

Formalització

Data formalització: 03/14/2019
Adjudicatari: Marc Martí Mediterránea, SL
Import adjudicació: 100000+ IVA

Plecs

Per a més informació ha de dirigir-se a:

PALAU DE CONGRESSOS DE VALÈNCIA
Avda. Cortes Valencianas, 60
46015 VALÈNCIA
Tfno: 963179400
Fax: 963179401
Correu electrònic: comunicacion@palcongres-vlc.com