Palau de Congressos

Escudo de Ayuntamiento de Valencia

Expedient de Contractació

20190508-SER-2019

Objecte : Bases de contractació per a l'arrendament de carpes
Núm. expedient: 20190508-SER-2019
Procediment: Obert
Pressupost base de licitació: 196000+ IVA

Dates

Diari/Butlletí: Perfil de Contractant
Data de publicació: 05/08/2019
Fi termini proposicions: 05/15/2019 02:00 PM

Apertura proposicions

  Apertura pública sobre nº2:
  Apertura pública sobre nº 3:

Plecs

Per a més informació ha de dirigir-se a:

PALAU DE CONGRESSOS DE VALÈNCIA
Avda. Cortes Valencianas, 60
46015 VALÈNCIA
Tfno: 963179400
Fax: 963179401
Correu electrònic: comunicacion@palcongres-vlc.com