Palau de Congressos

Escudo de Ayuntamiento de Valencia

Expedient de Contractació

20190617-SU-2019

Objecte : Bases de contractació del servei de Desfibril·lador Semi Automàtic (DESA)
Núm. expedient: 20190617-SU-2019
Procediment: Obert
Pressupost base de licitació: 3600 € + IVA

Dates

Diari/Butlletí: Perfil de Contractant
Data de publicació: 06/17/2019
Fi termini proposicions: 07/02/2019 02:30 PM

Apertura proposicions

  Apertura pública sobre nº2:
  Apertura pública sobre nº 3:

Adjudicació

Data d'ajudicació: 09/04/2019
Data publicació perfil del contractant: 09/09/2019
Adjudicatari: CARYOSA HYGIENIC SOLUTIONS, SL
Import adjudicació: 2086,8 + IVA

Plecs

Per a més informació ha de dirigir-se a:

PALAU DE CONGRESSOS DE VALÈNCIA
Avda. Cortes Valencianas, 60
46015 VALÈNCIA
Tfno: 963179400
Fax: 963179401
Correu electrònic: comunicacion@palcongres-vlc.com