Organisme Autònom Fundació Esportiva Municipal

Escudo de Ayuntamiento de Valencia

Logo Organisme autònom Fundació esportiva municipal
Secretaría Delegada - Fundación Deportiva Municipal
Paseo de la Pechina, 42
46008 Valencia
Tel: 96 352 54 78 Ext. 2950
Fax: 96 322 64 71
Correo electrónico: odeportes@valencia.es

Expedient de Contractació

278-SU-2017

Objecte : SUBMINISTRAMENT E INSTAL.LACIÓ DE ROTULACIÓ I SENYALÉTICA AMB LOGOS DE LA FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL A LES INSTAL.LACIONES ESPORTIVES MUNICIPALS DE VALÈNCIA
Núm. expedient: 278-SU-2017
Procediment: Negociat
Pressupost base de licitació: 59.869,36 € (IVA EXCLÒS)

Dates

Diari/Butlletí: Perfil de Contractant
Data de publicació: 10/06/2017
Fi termini proposicions: 10/23/2017 12:00 PM

Apertura proposicions

  Apertura pública sobre nº2:
  Apertura pública sobre nº 3:

Anunci de convocatòria

Requeriment prèvia adjudicació

Data de requeriment: 11/13/2017
Data fi de termini: 11/27/2017
Oferta més avantatjosa: JUAN ANTONIO GÓMEZ LORENTE

Anunci requeriment:

Adjudicació

Data d'ajudicació: 12/07/2017
Data publicació perfil del contractant: 12/13/2017
Adjudicatari: JUAN ANTONIO GÓMEZ LORENTE
Import adjudicació: 49.643,67 €, més 10.425,17 € (21% IVA) i total 60.068,84 €

Anunci d'adjudicació:

Formalització

Data formalització: 12/12/2017
Adjudicatari: JUAN ANTONIO GÓMEZ LORENTE
Import adjudicació: 49.643,67 €, más 10.425,17 € (21% IVA) y total 60.068,84 €

Per a més informació ha de dirigir-se a:
Secretaria Delegada - Fundació Esportiva Municipal
Passeig de la Petxina, 42
46008 València
Tel: 96 352 54 78 Ext. 2950
Fax: 96 322 64 71
Correu electrònic : odeportes@valencia.es