Organisme Autònom Fundació Esportiva Municipal

Escudo de Ayuntamiento de Valencia

Logo Organisme autònom Fundació esportiva municipal
Secretaría Delegada - Fundación Deportiva Municipal
Paseo de la Pechina, 42
46008 Valencia
Tel: 96 352 54 78 Ext. 2950
Fax: 96 322 64 71
Correo electrónico: odeportes@valencia.es

Expedient de Contractació

497-SER-2016

Objecte : Contractació del servici de Logística en esdeveniments organitzats per la FDM en 2017
Núm. expedient: 497-SER-2016
Procediment: Negociat
Pressupost base de licitació: 59.840,00 € més IVA (21%)

Dates

Diari/Butlletí: Perfil de Contractant
Data de publicació: 12/22/2016
Fi termini proposicions: 01/03/2017 12:00 PM

Apertura proposicions

  Apertura pública sobre nº2:
  Apertura pública sobre nº 3:

Formalització

Data formalització: 03/24/2017
Adjudicatari: GEISER EVENTS, S.L.
Import adjudicació: 46.914,56 €, más 9.852,06 € (21% IVA) y total 56.766,62 €

Plecs

Per a més informació ha de dirigir-se a:
Secretaria Delegada - Fundació Esportiva Municipal
Passeig de la Petxina, 42
46008 València
Tel: 96 352 54 78 Ext. 2950
Fax: 96 322 64 71
Correu electrònic : odeportes@valencia.es