Organisme Autònom Fundació Esportiva Municipal

Escudo de Ayuntamiento de Valencia

Logo Organisme autònom Fundació esportiva municipal
Secretaría Delegada - Fundación Deportiva Municipal
Paseo de la Pechina, 42
46008 Valencia
Tel: 96 352 54 78 Ext. 2950
Fax: 96 322 64 71
Correo electrónico: odeportes@valencia.es

Expedient de Contractació

293-PRIV-2016

Objecte : Contracte assegurnça de vida, incapacitat permanent i i gran invalidesa dels treballadors de la FDM
Núm. expedient: 293-PRIV-2016
Procediment: Negociat
Pressupost base de licitació: 30.000.-€ anual

Dates

Diari/Butlletí: Perfil de Contractant
Data de publicació: 12/22/2016
Fi termini proposicions: 12/27/2016 12:00 AM

Apertura proposicions

  Apertura pública sobre nº2:
  Apertura pública sobre nº 3:

Anunci de convocatòria

Anul·lació

Anul·lació per : Renúncia
Data aprovació : 07/12/2017
Motiu/causa : Interés públic

Anunci d'anul·lació:

Per a més informació ha de dirigir-se a:
Secretaria Delegada - Fundació Esportiva Municipal
Passeig de la Petxina, 42
46008 València
Tel: 96 352 54 78 Ext. 2950
Fax: 96 322 64 71
Correu electrònic : odeportes@valencia.es