Organisme Autònom Fundació Esportiva Municipal

Escudo de Ayuntamiento de Valencia

Logo Organisme autònom Fundació esportiva municipal
Secretaría Delegada - Fundación Deportiva Municipal
Paseo de la Pechina, 42
46008 Valencia
Tel: 96 352 54 78 Ext. 2950
Fax: 96 322 64 71
Correo electrónico: odeportes@valencia.es

Expedient de Contractació

283-O-2017

Objecte : OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE PAVIMENT D'HERBA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL SANT MARCEL.LÍ
Núm. expedient: 283-O-2017
Procediment: Negociat
Pressupost base de licitació: 95.000,00 €, més 19.950,00 € (21% IVA), i total 114.950,00 €

Dates

Diari/Butlletí: Perfil de Contractant
Data de publicació: 10/05/2017
Fi termini proposicions: 10/20/2017 12:00 PM

Apertura proposicions

  Apertura pública sobre nº2:
  Apertura pública sobre nº 3:

Anunci de convocatòria

Requeriment prèvia adjudicació

Data de requeriment: 11/13/2017
Data fi de termini: 11/27/2017
Oferta més avantatjosa: OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A.

Anunci requeriment:

Adjudicació

Data d'ajudicació: 11/27/2017
Data publicació perfil del contractant: 11/29/2017
Adjudicatari: OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A.
Import adjudicació: 93.898,00 € de principal, més 19.718,58 € (21% de IVA) i total 113.616,58 €

Anunci d'adjudicació:

Formalització

Data formalització: 11/29/2017
Adjudicatari: OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A.
Import adjudicació: 93.898,00 €, más 19.718,58 € (21% IVA) y total 113.616,58 €

Per a més informació ha de dirigir-se a:
Secretaria Delegada - Fundació Esportiva Municipal
Passeig de la Petxina, 42
46008 València
Tel: 96 352 54 78 Ext. 2950
Fax: 96 322 64 71
Correu electrònic : odeportes@valencia.es