Organisme Autònom Fundació Esportiva Municipal

Escudo de Ayuntamiento de Valencia

Logo Organisme autònom Fundació esportiva municipal
Secretaría Delegada - Fundación Deportiva Municipal
Paseo de la Pechina, 42
46008 Valencia
Tel: 96 352 54 78 Ext. 2950
Fax: 96 322 64 71
Correo electrónico: odeportes@valencia.es

Expedient de Contractació

295-PRIV-2016

Objecte : contracte prevenció riscs laborals FDM
Núm. expedient: 295-PRIV-2016
Procediment: Negociat
Pressupost base de licitació: 42.218,00€ IVA inclòs

Dates

Diari/Butlletí: Perfil de Contractant
Data de publicació: 10/19/2016
Fi termini proposicions: 11/02/2016 12:00 PM

Apertura proposicions

  Apertura pública sobre nº2:
  Apertura pública sobre nº 3:

Requeriment prèvia adjudicació

Data de requeriment: 02/20/2017
Data fi de termini: 03/07/2017
Oferta més avantatjosa: VALORA PREVENCION, SL

Anunci requeriment:

Adjudicació

Data d'ajudicació: 03/21/2017
Data publicació perfil del contractant: 04/04/2017
Adjudicatari: VALORA PREVENCIÓN, SL
Import adjudicació: 36.677,00 (IVA 21% inclòs per aquells servicis no exempts

Formalització

Data formalització: 03/22/2017
Adjudicatari: VALORA PREVENCIÓN, S.L.
Import adjudicació: 36.677,00 €, (IVA 21% incluido para aquellos servicios no exentos)

Plecs

Per a més informació ha de dirigir-se a:
Secretaria Delegada - Fundació Esportiva Municipal
Passeig de la Petxina, 42
46008 València
Tel: 96 352 54 78 Ext. 2950
Fax: 96 322 64 71
Correu electrònic : odeportes@valencia.es