Organisme Autònom Fundació Esportiva Municipal

Escudo de Ayuntamiento de Valencia

Logo Organisme autònom Fundació esportiva municipal
Secretaría Delegada - Fundación Deportiva Municipal
Paseo de la Pechina, 42
46008 Valencia
Tel: 96 352 54 78 Ext. 2950
Fax: 96 322 64 71
Correo electrónico: odeportes@valencia.es

Expedient de Contractació

298-SER-2017

Objecte : SERVICI DE LOGÍSTICA EN ESDEVENIMENTS ORGANITZATS PER LA FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL
Núm. expedient: 298-SER-2017
Procediment: Obert
Pressupost base de licitació: 166.200,00 € més 34.902,00 € en concepte de IVA al 21%, el que fa un total de 201.102,00 €

Dates

Enviament al butlletí: 10/31/2017
Diari/Butlletí: B.O.P.
Data de publicació: 11/09/2017
Fi termini proposicions: 11/24/2017 12:00 PM

Apertura proposicions

  Apertura pública sobre nº2: 12/11/2017 11:00 AM
  Apertura pública sobre nº 3:

Anunci de convocatòria

Requeriment prèvia adjudicació

Data de requeriment: 12/21/2017
Data fi de termini: 01/08/2018
Oferta més avantatjosa: SAGARMANTA, S.L.

Anunci requeriment:

Adjudicació

Data d'ajudicació: 01/23/2018
Data publicació perfil del contractant: 01/23/2018
Adjudicatari: SAGARMANTA, S.L.
Import adjudicació: 143.763,00 €, més 30.190,23 € (21% IVA) i total 173.953,23 €

Anunci d'adjudicació:

Formalització

Data formalització: 01/26/2018
Adjudicatari: SAGARMANTA, S.L.
Import adjudicació: 143.763,00 €, más 30.190,23 € (21% IVA) y total 173.953,23 €

Plecs

Per a més informació ha de dirigir-se a:
Secretaria Delegada - Fundació Esportiva Municipal
Passeig de la Petxina, 42
46008 València
Tel: 96 352 54 78 Ext. 2950
Fax: 96 322 64 71
Correu electrònic : odeportes@valencia.es