Organisme Autònom Fundació Esportiva Municipal

Escudo de Ayuntamiento de Valencia

Logo Organisme autònom Fundació esportiva municipal
Secretaría Delegada - Fundación Deportiva Municipal
Paseo de la Pechina, 42
46008 Valencia
Tel: 96 352 54 78 Ext. 2950
Fax: 96 322 64 71
Correo electrónico: odeportes@valencia.es

Expedient de Contractació

326-SER-2017

Objecte : SERVICI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA INTEGRAL PER A LA REDACCIÓ DE DOCUMENTACIÓ TÈCNICA, SUPERVISIÓ I CERTIFCACIÓ DELS MUNTATGES PROVISIONALS PER A ESDEVENIMENTS ESPORTIUS ORGANITZATS PER LA FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL
Núm. expedient: 326-SER-2017
Procediment: Obert
Pressupost base de licitació: 78.400,00 €, més 16.464,00 € (21% IVA) i total 94.864,00 €

Dates

Enviament al butlletí: 11/20/2017
Diari/Butlletí: B.O.P.
Data de publicació: 11/30/2017
Fi termini proposicions: 12/15/2017 12:00 PM

Apertura proposicions

  Apertura pública sobre nº2: 12/22/2017 08:30 AM
  Apertura pública sobre nº 3:

Anunci de convocatòria

Requeriment prèvia adjudicació

Data de requeriment: 12/28/2017
Data fi de termini: 01/12/2018
Oferta més avantatjosa: FRANCISCO LÓPEZ RICO

Anunci requeriment:

Adjudicació

Data d'ajudicació: 01/11/2018
Data publicació perfil del contractant: 01/12/2018
Adjudicatari: FRANCISCO LÓPEZ RICO
Import adjudicació: 54.880,00 €, més 11.524,80 € (21% IVA), i total 66.404,80 €

Anunci d'adjudicació:

Formalització

Data formalització: 01/17/2018
Adjudicatari: FRANCISCO LÓPEZ RICO
Import adjudicació: 54.880,00 €, más 11.524,80 € (21% IVA), y total 66.404,80 €

Plecs

Per a més informació ha de dirigir-se a:
Secretaria Delegada - Fundació Esportiva Municipal
Passeig de la Petxina, 42
46008 València
Tel: 96 352 54 78 Ext. 2950
Fax: 96 322 64 71
Correu electrònic : odeportes@valencia.es