19/10/2018 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478

Expedients de Contractació

081-PSERV-2017

  • Fecha: 12/15/2017
  • Expediente: 081-PSERV-2017
  • SERVICIS PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE D'INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA, ESTUDI GEOTÉCNIC I DE REDACCIÓ DEL PROJECTE D'EXECUCIÓ, 1ªFASE DE REHABILITACIÓ, CONSOLIDACIÓ I CONSTRUCCIÓ D'EDIFICACIÓ DE NOVA PLANTA DE L'ILLA DELIMITADA PELS CARRERS BRODADORS, PUJADA DEL TOLEDÀ I MICALET, PER A CENTRE CULTURAL, INCLOSOS EN L'ÁMBIT DEL PLA ESPECIAL DE SUPORT A LA INVERSIÓ PRODUCTIVA EN MUNICIPIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Després de les consultes rebudes en el Servici de Projectes Urbans per part de diverses empreses licitadores, i a fi de salvaguardar la igualtat en l'accés a la informació per part de totes elles, es dóna coneixement públic del document adjunt amb la contestació a aquestes consultes.

AVISO PERFIL CONSULTAS.val.pdf


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI