Servicios de la web

Hall

Borsa de treball

logo Ayuntamiento de Valencia

Enginyer de Camins

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 15 de setembre del 2006, va adoptar l'Acord següent:
“Vistes les actuacions obrants en l'expedient, de conformitat amb les mateixes S'ACORDA:
CONSTITUIR, d'acord amb la proposta efectuada pel Tribunal que hi ha jutjat el concurs-oposició convocat per a proveir en propietat 3 places d'Enginyer de Camins, BORSA DE TREBALL per a futurs nomenaments interins i/o contractacions laborals d'esta Corporació d'ENGINYER DE CAMINS, integrada pels aspirants que han superat, almenys, un exercici de la convocatòria, segons l'orde de prioritat que s'obtinga per la puntuació aconseguida i amb preferència de què hagen aprovat nombre més gran d'exercicis, tal com a continuació s'indica:


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI