Servicios de la web

Hall

Oposicions de l'Ajuntament de València

logotipo Ayuntamiento
Nom de l'oposició:
Sergent/a de Bombers/es
Tipus:
Funcionari
Grup:
B

Places:

Total: 14
Promoció interna: 10
Reserva discapacitats:
Torn de mobilitat: 4

Publicació:

BOP:
03/10/2015
DOCV:
BOE:
04/04/2015

Presentació d'instàncies:

Instàncies:
04/07/2015 a 04/30/2015
Drets d'examen:
41,41 €
Lloc de pagament:
Ingreso bancario en la cuenta número ES30 2038 8814 6760 0000 8804 de Bankia

Proves convocades:

Prova
Data
Lloc
Primer Examen
22/06/2015
10:00 hores, en el Centre Municipal de Servicis Socials “Quatre Carreres”, C/ Arabista Ambrosio Huici, s/n
Entrevista
29/06/2015
Consultar document en Observacions
Proves físiques
02/07/2015
8:00 hores Estadi del Túria (Tram III de l'antic llit del riu Túria)
Tercer Examen
06/07/2015
10:00 h. Centre Municipal de Servicis Socials “Quatre Carreres” (C/ Arabista Ambrosio Huici, s/n)
Quart Examen
08/07/2015
10:00 h. Centre Municipal de Servicis Socials “Quatre Carreres” (C/ Arabista Ambrosio Huici, s/n)
Reconeixement mèdic
13/07/2015
8:00 hores en la Unitat Mèdica del Parc Central de Bombers

Observacions:

Relació alfabètica de les persones aspirants que han superat la Fase d'Oposició, amb indicació de la puntuació aconseguida en la baremació de mèrits corresponent a la Fase de Concurs i la suma obtinguda per les persones aspirants en ambdós fases de la convocatòria.

NOTIFICACIÓ.-

Tenint en compte que les persones aspirants propostes ostenten la condició de funcionaris de carrera d'este Ajuntament ocupant respectivament plaça de Cap de Bombers/s'i atés que junt amb la documentació aportada i baremada en la fase de concurs ja han presentat fotocòpia compulsada dels requisits exigits en les Bases de la Convocatòria, relatius tant al títol acadèmic com al permís de conducció, queden exempts de tindre que acreditar la resta de les condicions exigides en la Norma Tercera de les esmentades Bases no procedint, en conseqüència, concedir-los el termini de 10 dies (donat el caràcter reduït del present procés selectiu) per a presentació de documentació establit en la Norma 10 de les ressenyades Bases.

València, 17 de juliol del 2015

EL SECRETARI DEL TRIBUNALDirectrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI