Servicios de la web

Hall

INFOCIUTAT

OFICINA MUNICIPAL D'ESCOLARITZACIÓ


Davant la pandèmia internacional per la COVID-19 declarada per l'OMS l'11 de març de 2020 i la situació de crisi sanitària en què ens trobem originada per este motiu, l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME) de l'Ajuntament de València s'ha vist obligada a modificar determinats protocols que es desenvolupaven fins ara de manera presencial com és l'ESCOLARITZACIÓ SOBREVINGUDA.

D’acord amb això, l’OME iniciarà l’escolarització sobrevinguda del curs 2020-2021 EN LÍNIA, EXLUSIVAMENT, a partir de setembre de 2020 a través del portal d'escolarització sobrevinguda al qual es podrà accedir a través de la pàgina web de l'Ajuntament de València: www.valencia.es.

El portal s'activarà quan s'inicie l'escolarització sobrevinguda:

Educació Infantil i Primària al mes de setembre.
Educació Secundària Obligatòria al mes d'octubre.

ÉS IMPRESCINDIBLE PER A PODER ACCEDIR A SOL.LICITAR L’ADJUDICACIÓ DE LLOC ESCOLAR PER ESCOLARITZACIÓ SOBREVINGUDA:

- Haver causat alta en el padró municipal el pare o la mare, el tutor o la tutora, el o la representant legal i els descendents a escolaritzar ( nascuts des de l'1 de gener de 2017 fins al 31 de desembre de 2005) una vegada acabat el procés d'admissió (agost de 2020) o disposar del justificant del domicili on viuen des d'agost, emés per Benestar Social, ONG o Entitat oficial equivalent.
- Disposar de telèfon mòbil.
- Disposar d'una adreça de correu electrònic.

A més a més, presta un servici d’informació durant tot l'any sobre els distints aspectes del procés d'escolarització en la ciutat de València: normativa, centres docents, terminis d’admissió de l’alumnat i derivació als organismes i entitats educatives que corresponga en cada cas quan la competència no siga de l’Ajuntament.Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI