Servicios de la web

Hall

Expedient de Contractació

173-SER-2010

Objecte : REPARACIÓ DE SISTEMES AUDIOVISUALS DEL MUSEU D'HISTÒRIA DE VALÈNCIA.
Exp Contractació: 173-SER-2010
Procediment: Negociat
Pressupost base de licitació: 50867,46 + 8138,79 (16% IVA) lo que hace un total de 59006,25

Data

Data Publicació:
Publicat en: Perfil de Contractant
Fi Plaç Proposicions: 05/24/2010 12:00 PM
Apertura Proposicions
  Apertura pública sobre nº 2:
  Apertura pública sobre nº 3:

Adjudicació provisional

Data aprobació: 06/08/2010
Data publicació en Perfil de Contractant: 06/21/2010
Adjudicatari: BIENVENIDO GIL, S.L.
Import adjudicació: 50.867,44 € + 9.156,14 €, (18% en concepto de IVA) lo que da un total de 60.023,58 €
Acord adjudicació provisional:

Adjudicació definitiva

Data aprobació: 07/16/2010
Adjudicatari: BIENVENIDO GIL, S.L.
Import adjudicació: 50.867,44 + 9.156,14 €, (18% en concepto de IVA) lo que da un total de 60.023,58 €-1,57 € aplicable al presupuesto de licitación establecido en la cláusula 5ª del pliego administrativo

Plecs


Per a mes informació dirigirse a:
Servici de Contractació
Tel.: 963 525 478 Ext.:1214/1216/1228/1248
e-mail : pliegos@valencia.esDirectrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI