Servicios de la web

Hall

Expedient de Contractació

282-FSERV-2010

Objecte :
Exp Contractació: 282-FSERV-2010
Procediment: Obert
Pressupost base de licitació: 117.966,10 €, MAS 21.233,90 € DEL 18% DE IVA.

Data

Data Publicació: 08/30/2010
Publicat en: B.O.P.
Enviament al Butlletí: 08/26/2010
Fi Plaç Proposicions: 09/07/2010 12:00 PM
Apertura Proposicions
  Apertura pública sobre nº 2: 14/10/2010 12:00
  Apertura pública sobre nº 3: 26/10/2010 12:00

Adjudicació provisional

Data aprobació: 11/10/2010
Data publicació en Perfil de Contractant: 11/12/2010
Adjudicatari: JACOBO RIOS-CAPAPE CARPI
Import adjudicació: 80.216,95 €, MAS 14.439,05 € DEL 18% DE IVA.
Acord adjudicació provisional:

Adjudicació definitiva

Data aprobació: 11/26/2010
Adjudicatari: JACOBO RIOS-CAPAPE CARPI
Import adjudicació: 80216,95 + 14439,05 (18% IVA) lo que hace un total de 94656,00

Plecs

Avisos


  • 11/10/2010   RESOLT EL RECURS RELATIU A L'AVÍS DE DATA 13 DE SETEMBRE DEL 2010, ES PROCEDIX A INSERIR EN L'APARTAT "PLECS ADMINISTRATIUS" L'ANUNCI DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 8 D'OCTUBRE DEL 2010, AIXÍ COM A CONVOCAR L'ACTE PUBLIQUE D'APERTURA DEL SOBRE NÚM. 2 PER AL DIA 14 D'OCTUBRE DEL 2010 A LES 12,00 HORES.
  • 13/09/2010   Davant del recurs de reposició interposat, contra els plecs que regixen el present procediment, pel col·legi d'Enginyers Agrònoms de Llevant i a la vista de l'informe sobre el mateix emés pel Servici de Jardineria i Paisatge, se suspén l'acte d'apertura del sobre núm. 2 previst per a demà 14 de setembre del 2010 a les 12 h.

Per a mes informació dirigirse a:
Servici de Contractació
Tel.: 963 525 478 Ext.:1214/1216/1228/1248
e-mail : pliegos@valencia.esDirectrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI